Předplatné časopisu Téma

TÉMA

Podmínky zasílání elektronických předpisů

V souladu se zákonem Vás tímto informujeme o těchto skutečnostech:

1. Dohodu o zasílání elektronických faktur uzavíráte se společností MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328.

2. Faktury Vám budou zasílány na Vámi určenou e-mailovou adresu ve formátu PDF.

3. Dohoda o zasílání elektronických faktur je uzavírána na dobu neurčitou.

4. Ukončení dohody o zasílání elektronických faktur: máte právo od této dohody kdykoliv odstoupit sdělením doručeným na e-mail nebo písemně na adresu MAFRA, a.s. a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. V takovém případě končí tato dohoda doručením odstoupení. Za stejných podmínek může od této dohody odstoupit i MAFRA, a.s.

5. S uzavřením dohody o zasílání elektronických faktur nejsou spojeny žádné poplatky.

6. Dohoda o zasílání elektronických faktur bude uložena v MAFRA, a.s. a máte možnost si její kopii kdykoliv vyžádat.

7. Dohoda o zasílání elektronických faktur může být uzavřena pouze v českém nebo slovenském jazyce.

8. Postup pro uzavření dohody je následující: pošlete email na  . Do předmětu nebo těla  e-mailu  napište "elektronická  faktura" a dále  do těla e-mailu  uveďte své jméno a příjmení a evidenční číslo odběratele, které naleznete na předpisu předplatného. Pokud chcete zasílat faktury elektronicky na jinou e-mailovou adresu, uveďte ji prosím v těle e-mailu. Následně po doručení e-mailu Vám potvrdíme jeho přijetí. Doručením potvrzení bude dohoda o zasílání elektronických faktur uzavřena.

Vzor e-mailu:

Od: jan.novak@zkusebniadresa.cz

Komu:

Předmět: elektronická faktura

Žádám o zasílání elektronických faktur k předplatnému

Jméno a příjmení: Jan Novák

Evidenční číslo odběratele: 31234567

Faktury prosím zasílejte na e-mail: faktura@zkusebniadresa.cz

9. Změny kontaktní e-mailové adresy oznamte doručením e-mailové zprávy na adresu  . Do předmětu nebo těla e-mailu napište "Změna adresy - elektronická faktura". Do těla zprávy uveďte Vaše jméno a příjmení, evidenční číslo odběratele, které naleznete na předpisu předplatného, a dále novou e-mailovou adresu. Doporučujeme žádost o změny zasílat z e-mailové adresy, která původně sloužila pro zasílání elektronických faktur.

10. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: nebo telefonicky: 225 555 777.

Nevíte si rady?

Napište nám

Zákaznická linka225 555 777